al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Połowiczny przerost twarzy

Do naszej Kliniki zgłosił sie pacjent z połowicznym przerostem twarzy.

Połowiczny przerost twarzy (hemihiperplazja, hemihipertrofia, ang. hemihyperplasia, hemihypertrophy) to schorzenie polegające na asymetrycznym przeroście jednej lub więcej części ciała. Przerost połowiczy może być cechą izolowaną (dotyczyć tylko jednej części ciała) lub stanowić część zespołów wad wrodzonych, przede wszystkim zespołu Beckwitha-Wiedemanna (BWS). W przypadku naszego pacjenta zdiagnozowaliśmy znaczny przerost lewej strony żuchwy i szczęki.

Podczas leczenia zastosowaliśmy operacyjny zabieg dwuszczękowy. Okres leczenia i rekonwalescencji zamknął się w czasie 6 miesięcy.

meta1

Po zakończeniu leczenia udało się uzyskać bardzo duż poprawę – korekcja szczęki i żuchwy pozwoliły na prawie całkowite usunięcie schorzenia.