al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Chirurgia ortognatyczna

Pacjenci ze złożonymi wadami szkieletu czaszkowo-twarzowego, skomplikowanymi deformacjami ortodontycznymi wymagają zespołowego leczenia chirurgiczno – ortodontycznego. Proponowane przez niektórych leczenie tzw kamuflażem ortodontycznym – bez zabiegu operacyjnego, często jest niewystarczające, uzyskane wyniki nie satysfakcjonujące pacjenta, a nawet mogą pogorszyć estetykę rysów twarzy. Najlepszym rozwiązaniem dla tych pacjentów jest zabieg chirurgiczny polegający na zmianie położenia struktur kostnych, obejmujących górną i dolną szczękę, nos, bródkę a niejednokrotnie oczodoły i kości pokrywy czaszki. Postępy nauki i techniki w ostatnich latach umożliwiły wykonanie tych zabiegów z dostępu przez jamę ustną – tj. bez naruszania ciągłości powłok skórnych twarzy.

Mikrogenia (mikrognacja żuchwy, hipoplazja żuchwy)

Mikrogenia (mikrognacja żuchwy, hipoplazja żuchwy) jest to wada szkieletu czaszkowo-twarzowego objawia się cofnięciem dolnej szczęki w stosunku do górnej. Zęby górnej szczęki są ustawione w znacznym wysunięciu w stosunku do zębów żuchwy.   Może temu towarzyszyć niedomykanie warg i widoczne wystawanie górnych siekaczy spod wargi. Taką deformację określa się fachowo jako II klasę szkieletową wg […]...

Czytaj dalej »

Prognacja żuchwy

Prognacja żuchwy – popularnie nazywana progenią. Jest to przerost dolnej szczęki. Deformacja objawia się tym że zęby dolnej szczęki ustawione są do przodu w stosunku do zębów szczęki górnej. Przy znacznym przeroście widoczne jest zniekształcenie rysów twarzy. Wadzie tej często towarzyszy boczne przemieszczenie żuchwy co objawia się asymetrią rysów twarzy. Jeśli chodzi o ustawienie zębów […]...

Czytaj dalej »

Mikrognacja szczęki

Mikrognacja niedorozwój szczęki – hipoplazja szczęki- wada charakteryzuje się cofnięciem górnej szczęki w stosunku do żuchwy. Co objawia się ustawieniem dolnych zębów przed górnymi – podobnie jak w przypadku progenii czyli przerostu żuchwy. Najczęściej te dwie deformacje (mikrognacja i progenia) współistnieją ze sobą, a o tym która szczęka jest w większym stopniu objęta deformacją decydują […]...

Czytaj dalej »

Osteotomia szczęki – zabiegi i operacje

Zabieg osteotomii szczeki, potocznie określany mianem osteotomii LeFort I Taki zabieg wykonywany jest z dostępu wewnątrzustnego. Pozwala (zależnie od charakteru wady ) na wysunięcie szczęki do przodu, do góry jej cofnięcie lub opuszczenie. W przypadkach gdy mamy do czynienia ze zwężeniem lub rzadziej przerostem szczęki wskazane jest dodatkowo podzielenie jej na segmenty aby uzyskać jak […]...

Czytaj dalej »

Deformacje porozszczepowe

Zabiegi na górnej szczęce pozwalają na korektę większości deformacji rozszczepowych co jednak może wiązać się z koniecznością zabiegów segmentowych......

Czytaj dalej »

Zabieg jednoszczękowy na żuchwie

Jest kilka metod pozwalających na przecięcie i uruchomienie kości żuchwy. Jedną z nich jest osteotomia żuchwy tzw. BSSO...

Czytaj dalej »

Osetodystrakcja – operacje rozciągnięcia kości

Osetodystrakcja potocznie określana jest operacją rozciągnięcia kości. W przypadkach znacznego niedoboru kości w obrębie dolnej bądź górnej szczęki......

Czytaj dalej »

Leczenie i operacje ortognatyczne

Leczone przez nas deformacje szkieletu czaszkowego i towarzyszące im zniekształcenia tkanek miękkich wymagają zastosowania różnorodnych zaawansowanych technik chirurgicznych. Zdecydowana większość zabiegów wykonywana jest z dostępu przez jamę ustną. ...

Czytaj dalej »

Zabieg dwuszczękowy

Leczenie wielu deformacji, celem uzyskania jak najlepszych wyników wymaga operacji na górnej i dolnej szczęce, czyli podczas jednego zabiegu uruchamia się wszystkie elementy szkieletu twarzy....

Czytaj dalej »

Co to jest chirurgia ortognatyczna?

Pacjenci ze złożonymi wadami szkieletu czaszkowo-twarzowego, skomplikowanymi deformacjami ortodontycznymi wymagają zespołowego leczenia chirurgiczno – ortodontycznego......

Czytaj dalej »