al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

O klinice

metamorfozyProwadzona od 1990 roku przez nas rozległa praktyka lekarska , lekarsko-dentystyczna, początkowo na bazie gabinetu a od 2004 przychodni doprowadziła nas do uruchomienia kliniki.

Firma powstała w oparciu o działający od 1990 roku gabinet stomatologiczny, zdobywane przez założycieli firmy – lekarzy Annę i Macieja Jagielaków doświadczenia i specjalizacje w zakresie chirurgii szczękowo twarzowej, ogólnej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej , ortopedii, implantologii ortodoncji, stomatologii zachowawczej, protetyki pozwoliły na założenie w 2004 roku praktyki o nazwie Ortognatyka Sp z o.o..

Nasza firma jako pierwsza w Polsce zaoferowała unikalny zakres usług medycznych dajemy możliwość kompleksowego leczenia deformacji czaszkowo-twarzowo-zgryzowych – zgodnie z nowoczesnymi standardami światowymi.

Prowadzone leczenie i wykonywane przez nas zabiegi umożliwiają korekcję większości występujących deformacji twarzowo –czaszkowych. Biorąc pod uwagę różną etiologię (genezę powstania tych wad) i wieloobjawowość tylko postępowanie wielospecjalistyczne gwarantuje osiągnięcie sukcesu. Jako pierwsi w kraju daliśmy naszym Pacjentom możliwość leczenia kompleksowego – od rozpoznania poprzez leczenie ortodontyczne, stomatologiczne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego i rehabilitację pooperacyjną. Z zakresu chirurgii szczękowej, plastycznej, ortopedii, chirurgii rekonstrukcyjnej. Leczymy kompleksowo deformacje wrodzone , często wady uwarunkowane genetycznie, pourazowe deformacje nabyte (powypadkowe, pourazowe), zmiany zanikowe związane ze starzeniem się organizmu, zniekształcenia po leczeniu onkologicznym.

Zdobyte doświadczenie z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, fizjologii i patologii snu współpraca ze specjalistami z zakresu kardiologii i nadciśnienia tętniczego umożliwiła kompleksowe leczenie ciężkich postaci bezdechu nocnego, senności i chrapania.

Starzenie się organizmu ludzkiego często z przedwczesną utratą uzębienia i związane z tym zmiany rysów twarzy zrodziły nową gałąź chirurgii szczękowej chirurgię rekonstrukcyjną, przed protetyczną i implantację stomatologiczną , szczękowo twarzową.

Posiadane doświadczenie i specjalizacje z zakresu chirurgii szczękowo twarzowej implantologii, ortopedii i traumatologii protetyki i ortodoncji pozwalają kompleksowo często jednoczasowo (np. rekonstrukcje kostne z natychmiastową implantacją i protetyką) leczyć opisane deformacje.

Prowadzone przez nas leczenie pedodontyczne (stomatologia dziecięca) to nie tylko walka z próchnicą ale także profilaktyka i wczesne leczenie pojawiających się deformacji zwarciowych i kostnych,.

Prowadzimy zabiegi operacyjne obejmujące tkanki kostne i tkanki miękkie , często te procedury wykonywane są jednoczasowo podczas jednego znieczulenia i zabiegu operacyjnego. Wykonywane są zabiegi obejmujące górną i dolną szczękę, oczodoły, kości pokrywy czaszki a przy tym zabiegi korekty zniekształcenia nosa (rhinoplastyka), powiek, małżowin usznych, warg.

Ubytki tkanek miękkich wypełniane są przeszczepami tłuszczu, a także nowoczesnymi środkami wypełniającymi. Leczenie rozległych deformacji czaszkowo-twarzowych opiera się na wiedzy i doświadczeniu właścicieli firmy zdobytych podczas 20 letniej pracy właściciela firmy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Klinice Chirurgii szczękowo-twarzowej , 5 –cio letnim okresie pracy na Oddziale Traumatologii i Ortopedii, zdobytym tytułem naukowym (doktorat) specjalizacjom medycznym (chirurgia czaszkowo-szczęko, ortopedia, traumatologia,implantologia) a także stażu właścicieli kliniki w wiodących ośrodkach światowych (Stuttgart, Munster, Ołomuniec, Graz, Birmingham, Dallas, Antwerpia, Amsterdam, Brugia).