al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

III klasa szkieletowa (progenia i laterogenia) I

Rozpoznanie III klasa szkieletowa (progenia i laterogenia)

 

Deformacja objawia się tym że zęby dolnej szczęki ustawione są do przodu w stosunku do zębów szczęki górnej. Przy znacznym przeroście widoczne jest zniekształcenie rysów twarzy. progenia3dWadzie tej często towarzyszy boczne przemieszczenie żuchwy (laterogenia) co objawia się asymetrią rysów twarzy. Jeśli chodzi o ustawienie zębów – mówimy wtedy o zgryzie krzyżowym tzn dolne zęby w odcinku bocznym ustawione są na zewnątrz w stosunku do zębów górnych.

Leczenie

W tym przypadku całkowite wyleczenie wady wymagało około 6 miesięcznego przygotowania ortodontycznym aparatem stałym. Następnie wykonano osteotomię dwuszczękową, genioplastykę i jednoczasowo rhinoplastykę uzyskując prawidłowe relacje zgryzowe i szkieletowe oraz symetrię rysów twarzy. Po zabiegu kontynuowano przez około 6 miesięcy leczenie ortodontyczne.

Pacjentka przed i po leczeniu.

progenia3c

progenia3b