al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Guzy zębopochodne

Prawidłowy rozwój ludzkich zębów dość często bywa niestety zaburzony. Skutkuje to powstaniem licznych patologii w kościach szczęk głównie u młodych osób. Do tak zwanych guzów zębopochodnych należą między innymi szkliwiaki, zębiaki, keratocysta, śluzaki, kostniwiaki. Ich leczenie wymaga zdecydowanego postępowania chirurgicznego z jednoczesną, niezbędną operacją rekonstrukcyjną.

Pacjenci dotknięci tymi schorzeniami wymagają wieloletniej obserwacji i w razie potrzeby odbudowy zębów przy użyciu implantów, protez. Znakomita większość tego typu schorzeń może być w pełni wyleczona przy zastosowaniu odpowiedniego i zdecydowanego leczenia najlepiej we wczesnych stadiach choroby.