al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Leczenie i operacje ortognatyczne

Leczone przez nas deformacje szkieletu czaszkowego i towarzyszące im zniekształcenia tkanek miękkich wymagają zastosowania różnorodnych zaawansowanych technik chirurgicznych. Zdecydowana większość zabiegów wykonywana jest z dostępu przez jamę ustną. Taka technika pozwala ma korektę rozległych deformacji bez naruszania ciągłości powłok skórnych, bez ryzyka powstania blizn, zniekształceniem tkanek skóry i innych tkanek miękkich.

W rzadszych przypadkach, kiedy koniecznie staje się naruszenie ciągłości powłok skórnych (np. deformacje sklepienia czaszki, deformacje oczodołu) cięcia wykonywane są tam gdzie można je ukryć. np. w obrębie strony owłosionej głowy lub w naturalnych załamaniach (zmarszczki, fałdy) skóry.

Operacyjne leczenie deformacji szkieletu czaszkowo twarzowego wymaga przeprowadzenia zabiegu osteotomii czyli przecięcia kości w obrębie górnej lub dolnej szczęki, tzw operacje jednoszczękowe, a bardzo często celem uzyskania jak najlepszych wyników niezbędne jest chirurgiczne uruchomienie i jednoczasowe przestawienie górnej i dolnej szczęki (żuchwy) czyli operacja dwuszczękowa.
Hasło operacja „dwuszczękowa ” często oznacza nie tylko uruchomienie i przesunięcie górnej i dolnej szczęki ale także dodatkowo wykonywane jednocześnie zabiegi obejmujące segmentację (podzielenie górnej lub/i dolnej szczęki , plastykę bródki (genioplastyka)) , plastykę kości nosa i przegrody nosowej, operacje na zatokach szczękowych, usunięcie zatrzymanych zębów mądrości, korektę warg i kształtu nosa, powiek i wiele innych.

Wiele z tych zabiegów może być wykonywana jednoczasowo tzn podczas jednego zabiegu można skorygować szereg deformacji.