al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Mikrogenia (mikrognacja żuchwy, hipoplazja żuchwy)

Mikrogenia (mikrognacja żuchwy, hipoplazja żuchwy) jest to wada szkieletu czaszkowo-twarzowego objawia się cofnięciem dolnej szczęki w stosunku do górnej. Zęby górnej szczęki są ustawione w znacznym wysunięciu w stosunku do zębów żuchwy.

schemat zabiegu mikrogenni schemat zabiegu 1 szcz

Może temu towarzyszyć niedomykanie warg i widoczne wystawanie górnych siekaczy spod wargi.

zgryz otwartyTaką deformację określa się fachowo jako II klasę szkieletową wg Angle’a podtyp A. Często jednak wada jest kamuflowana przez dotylne ustawienie górnych zębów przednich. Ustawienie takie w tzw. protruzji jest mało korzystne ze względów estetycznych – gdyż zęby przednie jeśli pochylone są do tyłu nie dają dostatecznego podparcia wardze górnej co wizualnie czyni ją mniejszą i zapadniętą. Podobnie niekorzystny efekt estetyczny daje leczenie ekstrakcjami. mikrogenniaTo znaczy przy wysuniętych przednich zębach usuwa się zęby boczne (zwykle przed trzonowce) i cofa przy pomocy aparatów ortodontycznych siekacze i kły, można w ten sposób poprawić warunki zwarciowe natomiast estetyka rysów twarz zwykle ulega pogorszeniu – bardziej widoczna staje się cofnięta bródka i słabiej podparta górna warga wydaje się mniejsza optycznie , powiększ się nos.

Najskuteczniejszą metodą leczenia takiej wady jest zespołowe postępowanie orotodontyczno chirurgiczne. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu ortodontycznym aparatem stałym (wyrównaniu ustawienia zębów) wykonuje się wewnątrzustnie zabieg przecięcia kości żuchwy i ustawia się ją w wysunięciu tak aby zęby górnej i dolnej szczęki składały się w prawidłowych warunkach zgryzowych (tzw I klasa zgryzowa wg. Angle’a)