al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Osteotomia szczęki – zabiegi i operacje

Zabieg osteotomii szczeki, potocznie określany mianem osteotomii LeFort I

Taki zabieg wykonywany jest z dostępu wewnątrzustnego. Pozwala (zależnie od charakteru wady ) na wysunięcie szczęki do przodu, do góry jej cofnięcie lub opuszczenie. W przypadkach gdy mamy do czynienia ze zwężeniem lub rzadziej przerostem szczęki wskazane jest dodatkowo podzielenie jej na segmenty aby uzyskać jak najlepszą korektę wady. Przy tego typu zabiegach często wskazana jest korekta przegrody nosowej i/lub małżowin nosowych – co znacznie poprawia komfort oddychania przez nos.

Zabiegi na górnej szczęce pozwalają na korektę:

  • Mikrognacji czyli hipoplazji (niedorozwój) górnej szczekiMakrognacji czyli hiperplazji (przerost) – co często objawia się tzw uśmiechem dziąsłowym
  • Zgryzu otwartego całkowitego bądź częściowego (niestykanie się zębów – czyli – fachowo – brak kontaktów zwarciowych)
  • Deformacji porozszczepowych
  • Asymetrii
  • I wiele innych

W przypadku rozleglejszych deformacji obejmujących górną i dolną szczękę czyli nie tylko część zębową ale także nos kości policzkowe (jarzmowe), oczodoły niezbędne jest poszerzenie zakresu operacji poprzez uruchomienie większego fragmentu kostnego tj. wykonanie osteotomii typu LeFort II

Obejmującej część zębową, kości nosa i część szkieletu oczodołów.

W rzadszych przypadkach gdy deformacja obejmuje całą twarz łącznie z oczodołami wskazane jest wykonanie operacji typu LeFort III co wymaga uruchomienia całego środkowego piętra twarzy.

Przy takich zabiegach niejednokrotnie konieczne staje się jednoczasowe dodatkowe zoperowanie kości nosa, rekonstrukcje kości jarzmowych, operacja bródki.