al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Zabieg dwuszczękowy

Leczenie wielu deformacji, celem uzyskania jak najlepszych wyników wymaga operacji na górnej i dolnej szczęce, czyli podczas jednego zabiegu uruchamia się wszystkie elementy szkieletu twarzy. Taka operacja jest połączeniem technik opisanych w poprzednich akapitach, czyli ostetotomi szczęki górnej typu Lefort I, II , III, segmentowej oraz osteotomii szczęki dolnej: pionowa osteotomia gałęzi żuchwy, osteotomia strzałkowa.

Zabiegom osteotomii (czyli przecięcia i uruchomienia kości) zawsze towarzyszy procedura osteosyntezy czyli połączenia fragmentów kostnych specjalnymi śrubami i płytkami wykonanymi z tytanu. Systemy zespalające prawidłowe ustawienie odłamów kostnych w pożądanej pozycji a także prawidłowy zrost przeciętych kości.

Stosowane przez nas systemy produkowane są przez międzynarodowe firmy z siedzibami w Szwajcarii i w Niemczech ( Synthes , Medartis, Medicon). Firmy te legitymują się ponad 50-cio letnim doświadczeniem w produkowaniu Systemów zespalających kości (do osteosyntezy) a także na bieżąco prowadzoną intensywnie badania naukowe ciągle udoskonalając swój sprzęt. Firmy te współpracują z wiodącymi ośrodkami chirurgii szczękowo twarzowej na całym świecie. Ze swoim sprzętem docierając tam gdzie wykonuje się zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej, rekonstrukcyjnej