al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Zabieg jednoszczękowy na żuchwie

Poprzez osteotomie (przecięcie) i przesunięcia w obrębie dolnej szczęki (żuchwy) możemy korygować jej deformacje, takie jak: makorgenia (przerost), progenia (nadmierne wysunięcie do przodu) laterogenia (przemieszczenia boczne związane z zaburzeniem symetrii twarzy), mikrogenia lub mikrognacja żuchwy (niedorozwój dolnej szczęki).

Jest kilka metod pozwalających na przecięcie i uruchomienie kości żuchwy. Jedną z nich jest osteotomia żuchwy tzw. BSSO (Bilateral Sagittal Split Osteotomy) czyli obustronna strzałkowo (wzdłuż osi przód tył) osteotomia nazwana od nazwisk jej twórców osteotomią Obwegesera Dal Ponta Pozwala ona na korektę większości deformacji w obrębie żuchwy .

W niektórych przypadkach (jeśli wymaga tego przypadek kliniczny) stosuje się odmiennie zlokalizowane linie cięć co przynosi pożądany efekt terapeutyczny