al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Odbudowa kości w obrębie górnej i dolnej szczęki

Odbudowanie zwykłej kości w obrębie górnej i dolnej szczęki jako przygotowanie do leczenia implantologicznego. Rekonstrukcja oparta na wkręconych w kość implantach to obecnie najlepsza metoda rehabilitacji pojedynczych rozległych i całkowitych braków (bezzębia ) w uzębieniu człowieka. Tego typu rozwiązanie pozwala pacjentom na użytkowanie stałych – nie wyjmowanych uzupełnień protetycznych, które pod względem funkcji jak i estetyki są najbardziej zbliżone do naturalnego uzębienia człowieka. Te uzupełnienia są stosowane u pacjentów którzy częściowo lub całkowicie utracili uzębienie, zachowali jednak wystarczającą ilość kości w obrębie szczęki tak aby wprowadzenie implantów było możliwe. Mówiąc, krótko implant można wprowadzić tam gdzie jest wystarczająca ilość kości.

ubytek kościWieloletnie użytkowanie protez ruchomych, stany zapalne w obrębie jamy ustnej, urazy powodują postępujący zanik masy kostnej, czyniąc niemożliwym bezpośrednie wprowadzenie implantów.

W wypadkach rozległych ubytków kostnych założenie implantów jest możliwe dopiero po odbudowie szkieletu czaszkowo-twarzowego a konkretnie wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy.

Odbudowa szkieletu czaszkowo-twarzowego

Odbudowa szkieletu czaszkowo-twarzowego odbywa się dzięki zastosowaniu (tzw. augmentacji ) materiałów pochodzenia syntetycznego lub zwierzęcego – dotyczy to pojedynczych ubytków kostnych – tam gdzie niedobór masy kostnej jest stosunkowo niewielki. Rozleglejsze braki kostne wymagają zastosowania przeszczepów kości z innych miejsc – np. z talerza biodrowego, z piszczeli, z pokrywy czaszki . Wymieniane przeszczepy zapewniają możliwość rekonstrukcji nawet bardzo dużych ubytków a co za tym idzie gdy mamy rekonstruowaną kość możliwe staje się uzupełnienie protetyczne na implantach – najbardziej zbliżone do uzębienia naturalnego. utrata kosciCzęsto celem uzyskania jak najlepszego efektu terapeutycznego łączy się kość własną tzw autogenna z preparatami kości zastępczymi tzw. biomateriałami