al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Sinus lift

Znaczne ograniczenie jeśli chodzi o możliwości rekonstrukcji protetycznej na implantach stwarza budowa anatomiczna szczęk. W obrębie szczęki górnej obustronnie mamy przestrzenie powietrzne zwane zatokami szczękowymi . Wraz ze starzeniem się naszego organizmu, utratą zębów – przestrzenie te zwiększają swoją objętość powodując zanik kości – tak koniecznej to wprowadzenia implantów.

W takich wypadkach – aby wprowadzenie implantów było możliwe wykorzystuje się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej – tzw. „sinus lift”. Polega on na wprowadzeniu w dno zatoki biomateriałów a jeszcze lepiej kości własnej (autogennej) w ten sposób zyskujemy kość w którą można następnie wprowadzić implanty. sinuslift