al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

dr n. med. Marek Łuciuk

łuciuk

Ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym uzyskując tytuł lekarza dentysty oraz na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uzyskując tytuł lekarza medycyny. W 2016 zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyny, kierunek Otolaryngologia, Chirurgia głowy i Szyi. Odbywał staże zawodowe m. in. w Niemczech, Portugalii, Włoszech, Belgii, USA. W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna, ortognatyka, chirurgia plastyczna twarzy, dermatochirurgia, implantologia i medycyna estetyczna. Fascynuje się chirurgia plastyczną nosa. Prywatnie interesują go m. in. wschodnie sztuki walki oraz taniec towarzyski.

Krótki życiorys
2006 – 2007 – Akademicka Poliklinika Stomatologiczna we Wrocławiu,
2009 – 2015 – Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
2010 – 2011 – 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
2011 – 2016 – Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
2014 – 2016 – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Oddział Chirurgii Plastycznej.
2015 – 2016 – Centrum Onkologii w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
od kilku lat – Klinika „ Ortognatyka Dr Jagielak” Warszawa
od 2016 – „Centrum Medyczne BIENIEK”- prywatny ośrodek chirurgii plastycznej Wrocław