al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Joanna Szeler

joanna-szelerkoordynator do spraw zaopatrzenia