al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Zaawansowany kurs z chirurgii stomatologicznej

 

Zapraszamy na dwudniowy kurs organizowany przez firmę Denatal House  Poland z zakresu: lateralizacji, przeszczepów bloków kostnych, sinus lift metodą otwartą i zamkniętą, rozszczepienia wyrostka zębodołowego (Split) wraz z augumentacją kości.

Termin: Raszyn k/Warszawy, 2–3 PAŹDZIERNIK 2015
Prowadzący: dr n. med. Maciej Jagielak, dr n. med. Paweł Zawadzki
Miejsce kursu: ORTOGNATYKA Raszyn, ul. Aleja Krakowska 54

PROGRAM:
DZIEŃ PIERWSZY – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – UDZIAŁ W ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH
9.00 – 18.00 Udział w zabiegach na żywo, omówienie przypadków na podstawie CBCT, wybór metody leczenia.
Obiad: 13.00 – 14.00
Godzina 20.00 kolacja dla uczestników kursu
DZIEŃ DRUGI – ZAJECIA TEORETYCZNE I ĆWICZENIA
9.00 -13.00 Wykłady teoretyczne z zakresu tematyki szkolenia.
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 17.00 Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE
www.dentalhousepoland.pl

DENTAL HOUSE POLAND logo