Logo
Wróć
Blog, 28/06/2024

Ekstrakcja ósemek – co warto wiedzieć?

Ekstrakcja ósemek, znanych również jako zęby mądrości, jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych w stomatologii. Pomimo, że ósemki wyrzynają się jako ostatnie, często przysparzają pacjentom najwięcej problemów. Niniejszy artykuł jest kontynuacją naszego poprzedniego wpisu na temat ekstrakcji zęba stałego i szczegółowo omawia przyczyny, przebieg oraz potencjalne powikłania związane z usunięciem ósemek.

ekstrakcja osemek

Przyczyny ekstrakcji ósemek

 

Według aktualnych zaleceń, ósemki warto wyrywać nawet, gdy nie powodują problemów w jamie ustnej w ramach działania prewencyjnego. Najlepiej na ekstrakcję ósemek decydować się w wieku 14-22 lat. Ponadto, ekstrakcja ósemek może być konieczna z różnych powodów, które często wynikają z ich specyficznej lokalizacji i warunków anatomicznych:

 

Brak miejsca w łuku zębowym

 

Często zdarza się, że w jamie ustnej nie ma wystarczającej ilości miejsca na wyrznięcie się ósemek. W rezultacie mogą wyrzynać się pod nieprawidłowym kątem, powodując nacisk na sąsiednie zęby, prowadząc do ich przesunięcia i stłoczenia. Może to wywoływać dyskomfort, a nawet ból, a także komplikować higienę jamy ustnej. Zwiększa się wówczas ryzyko próchnicy i chorób przyzębia, a co za tym idzie, wpływa na ogólny stan zdrowia jamy ustnej.

 

Zęby zatrzymane

 

Ósemki często pozostają zatrzymane w kości szczęki lub żuchwy, co oznacza, że nie wyrzynają się w pełni. Zatrzymane zęby mogą powodować przewlekłe stany zapalne, ból i infekcje. Dodatkowo, mogą naciskać na korzenie sąsiednich zębów, prowadząc do ich uszkodzenia i osłabienia.

 

Próchnica i choroby przyzębia

 

Ósemki, ze względu na swoje położenie w jamie ustnej są trudniejsze do czyszczenia, co zwiększa ryzyko rozwoju próchnicy. Ponadto, mogą być bardziej podatne na choroby przyzębia, co może prowadzić do zapalenia dziąseł, w skrajnych przypadkach do zapalenia kości.

 

Powikłania ortodontyczne

 

W niektórych przypadkach, w celu prawidłowego ustawienia zębów w łuku zębowym, konieczne jest usunięcie ósemek. Ekstrakcja ósemek może być częścią planu leczenia ortodontycznego, aby uzyskać zadowalające rezultaty leczenia.

 

Przebieg zabiegu ekstrakcji ósemek

 

Proces usuwania ósemek jest podobny do ekstrakcji innych zębów stałych, jednak ze względu na ich położenie i strukturę korzeni, może być bardziej skomplikowany.

Przed przystąpieniem do zabiegu, standardowo niezbędna jest szczegółowa konsultacja z chirurgiem stomatologicznym oraz wykonanie badań diagnostycznych (pantomogram, CBCT).

W przypadku skomplikowanych ekstrakcji, zwłaszcza gdy zęby są zatrzymane lub jednoczasowo następuje usunięcie kilku zębów , można rozważyć przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym lub w sedacji. Standardowo stosuje się znieczulenie miejscowe.

Ekstrakcja ósemek może wymagać nacięcia dziąsła oraz usunięcia fragmentu kości otaczającej ząb, aby umożliwić jego wydobycie. Jeśli ząb jest mocno zatrzymany lub ma złożoną strukturę korzeni, chirurg może podzielić go na mniejsze fragmenty, które są następnie pojedynczo usuwane. Cały proces może trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, w zależności od stopnia skomplikowania przypadku.

Po usunięciu zęba i dokładnym oczyszczeniu miejsca zabiegu, bardzo często zakłada się szwy, co przyspieszenia proces gojenia i zmniejszenia ryzyka infekcji.

 

Powikłania po ekstrakcji ósemek

 

Choć ekstrakcja ósemek jest zabiegiem rutynowym, mogą wystąpić pewne powikłania. Są to m.in. suchy zębodół, krwawienie czy infekcje. Powikłania po ekstrakcji ósemek nie różnią się od możliwych do wystąpienia powikłań po ekstrakcji zęba stałego.

 

Przygotowanie do zabiegu i postępowanie po ekstrakcji

 

Aby odpowiednio przygotować się do zabiegu usunięcia ósemek, warto zastosować się do kilku zaleceń. Przed zabiegiem należy przeprowadzić szczegółową konsultację ze stomatologiem oraz wykonać niezbędne badania diagnostyczne, takie jak zdjęcie rentgenowskie, aby dokładnie ocenić położenie zębów mądrości. Należy umówić się na higienizację jamy ustnej, jeśli jest taka potrzeba w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i ewentualnych alergiach. W dniu zabiegu, jeśli planowane jest znieczulenie ogólne lub sedacja, pacjent powinien być na czczo przez co najmniej 6-8 godzin.

Po zabiegu kluczowe jest przestrzeganie zaleceń dotyczących odpoczynku, unikania intensywnej aktywności fizycznej oraz spożywanie miękkich, chłodnych pokarmów przez kilka dni. Ważne jest również utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej, unikanie płukania ust przez pierwsze 24 godziny oraz regularne przyjmowanie przepisanych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Po przeprowadzeniu ekstrakcji ósemki, wizyta kontrolna nie jest koniecznością. Z wyjątkiem pacjentów, u których zastosowano szwy, ponieważ wymagają one zdjęcia.

Jeśli wystąpią powikłania, takie jak gorączka, silny ból, odrętwienie czy krwawienie, należy jak najszybciej udać się na wizytę do stomatologa lub chirurga.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia wizyty w naszej klinice!