Logo
Wróć
Blog, 07/11/2023

Operacja ortognatyczna – przygotowanie

Operacja ortognatyczna to zabieg chirurgiczny, który ma na celu poprawienie zgryzu i wyglądu twarzy. Zabieg ten polega na zmianie położenia żuchwy i/lub szczęki względem podstawy czaszki pacjenta.

Dawniej szkieletowe wady zgryzu leczono wyłącznie przez tzw. kamuflaż ortodontyczny, czyli z wykorzystaniem aparatu ortodontycznego. Jednak zmieniał on wyłącznie położenie zębów, przy niezmienionej pozycji żuchwy i szczęki , co skutkowało znacznym pogorszeniem profilu twarzy.

Właściwie przeprowadzona operacja ortognatyczna pozwala uzyskać prawidłowy zgryz i poprawić estetykę rysów twarzy, jak również przywrócić prawidłową funkcję żucia oraz poprawić komfort Pacjenta w zakresie oddychania i wymowy.

 

sala operacyjna

Operacja ortognatyczna – dla kogo?

Operacja ortognatyczna jest rozwiązaniem dla osób, u których w wyniku wad rozwojowych lub nieprawidłowości w szczęce, żuchwie lub obu, powstały zaburzenia takie jak:

– zgryz głęboki,
– retrogenia (tyłożuchwie morfologiczne),
– progenia (przodozgryz),
– mikrognacja (niedorozwój szczęk),- mikrogenia (niedorozwój żuchwy),
– makorgenia (przerost),
– laterogenia (boczne przemieszczenie żuchwy),
– dysproporcje oraz deformacje wynikające z rozszczepienia,
podniebienia/wargi,
– obturacyjny bezdech senny,
– znaczne asymetrie w obrębie rysów twarzy.

 

Czy operacja ortognatyczna jest bezpieczna?

Tak, operacja ortognatyczna jest chirurgią planową. Przed operacją Pacjent przechodzi szereg badań i konsultacji, które decydują o pozytywnym zakwalifikowaniu do zabiegu. Dzięki temu mamy czas, aby poznać schorzenia ogólne, alergie i przygotować Pacjenta do zabiegu.

Oczywiście operacja ortognatyczna, jak każda operacja wykonywana przy znieczuleniu ogólnym jest obciążeniem dla organizmu i wymaga właściwego przygotowania oraz postępowania pooperacyjnego, celem uniknięcia powikłań.

 

Przygotowanie do operacji ortognatycznej

Operacja ortognatyczna to poważny zabieg chirurgiczny, który wymaga od pacjenta dużego zaangażowania i właściwego przygotowania całego zespołu specjalistów.

Jest to kompleksowe leczenie zespołowe: ortodonty, chirurga szczękowego, laryngologa, endokrynologa, niekiedy pediatry, pedodonty, psychologa czy fizjoterapeuty.

Przed przystąpieniem do operacji należy przejść przez kilka etapów przygotowań.

 

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu

Przed przystąpieniem do operacji Pacjent konsultuje się z lekarzem, który przeprowadzi operację. Lekarz dokładnie wyjaśni przebieg operacji oraz odpowie na wszystkie pytania.

Podczas pierwszej konsultacji, lekarz zdecyduje także jakie badania oraz konsultacje z innymi lekarzami specjalistami należy przeprowadzić przed zabiegiem.

Ponadto, zostaje ustalony także przebieg leczenia ortodontycznego przygotowującego do zabiegu. Zwykle trwa ono od 6 do 12 miesięcy. W tym czasie tworzone i prezentowane są Pacjentowi wirtualne modele 3D prezentujące przewidywany efekty operacji i obrazy z przewidywanym wizerunkiem.

 

Przygotowanie psychiczne

Standardem jest postępowanie, że każdy z naszych Pacjentów przed zabiegiem, a także po, otrzymuje pomoc psychologiczną.

Operacja  ortognatyczna to poważny zabieg chirurgiczny, który wymaga od pacjenta dużego zaangażowania. Często przed operacją pojawiają się wątpliwości i obawy, dlatego warto porozmawiać z bliskimi oraz skorzystać z pomocy psychologa.

 

Co zabrać do szpitala?

Wybierając się na oddział należy przede wszystkim pamiętać o zabraniu dowodu osobistego i dokumentacji medycznej, w tym np. wyników badań – dokładna lista zostaje uprzednio przekazana Pacjentowi. Warto również zabrać przyjmowane na stałe leki, 2 piżamy/dres, szlafrok, przybory toaletowe i obuwie na zmianę.

 

Przebieg operacji ortognatycznej

Przed przystąpieniem do operacji pacjent jest poddawany znieczuleniu ogólnemu. Czas trwania operacji ortognatycznej zależy od rodzaju zabiegu oraz stopnia skomplikowania przypadku. Zwykle trwa od 2 do 4 godzin. Podczas operacji chirurg wykonuje nacięcia w kościach twarzy, a następnie przesuwa je w odpowiednie miejsce, aby uzyskać prawidłowy zgryz i harmonię w budowie twarzy. Zabieg wykonywany jest przez chirurga szczękowo-twarzowego.

Operacje ortognatyczne rozróżnia się na:
operację jednoszczękową: przeprowadzaną na szczęce lub żuchwie,
operację dwuszczękową: przeprowadzoną jednocześnie na szczęce i żuchwie.

 

Rekonwalescencja

Zwykle po ok. 2-3 tygodniach od operacji Pacjent jest w stanie wrócić do pracy czy szkoły. Jednak na powrót do pełnej sprawności może potrwać nawet 10 miesięcy. Okres ten jest uzależniony od cech indywidualnych i u każdego Pacjenta wygląda inaczej.

Po operacji należy wprowadzić czasowe zmiany w żywieniu, unikać spożycia alkoholu, unikać intensywnych treningów oraz przestrzegać ścisłej higieny jamy ustnej i obszaru operowanego, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Na tym etapie bardzo istotną rolę odgrywa fizjoterapia, która pozwala szybciej przywrócić pełną zdolność ruchową i zredukować obrzęki.