al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Chirurgia onkologiczna

Nowotwory skóry twarzy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia a niekiedy i życia pacjentów. W ostatnich latach wzrasta liczba nowo rozpoznanych guzów skóry w Polsce, co prawdopodobnie jest związane z większą ekspozycją na słońce w trakcie urlopów do ciepłych krajów czy wzrastającą popularnością solariów. Szczególnie wrażliwym obszarem pod względem podatności na nowotwory skóry jest twarz. Do najczęściej rozpoznawanych należy rak podstawnokomórkowy, rak płaskonabłonkowy i niestety czerniak złośliwy. Leczenie chirurgiczne jest podstawową i najskuteczniejszą metodą terapii tego typu schorzeń. Wycięciem guza na skórze twarzy wymaga postępowania respektującego zasady estetyki i proporcji, aby pacjent mógł po operacji w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Z drugiej jednak strony, nowotwory złośliwe muszą być agresywnie leczone celem zapobieżenia powstania przerzutów lub odrastania nowotworu. W chwili rozpoznania nowotworu twarzy u naszych pacjentów, dążymy do wyboru najlepszej metody postępowania bacząc na przedstawione powyżej aspekty.

Guzy zębopochodne

Prawidłowy rozwój ludzkich zębów dość często bywa niestety zaburzony. Skutkuje to powstaniem licznych patologii w kościach szczęk głównie u młodych osób. Do tak zwanych guzów zębopochodnych należą między innymi szkliwiaki, zębiaki, keratocysta, śluzaki, kostniwiaki. Ich leczenie wymaga zdecydowanego postępowania chirurgicznego z jednoczesną, niezbędną operacją rekonstrukcyjną. Pacjenci dotknięci tymi schorzeniami wymagają wieloletniej obserwacji i w razie […]...

Czytaj dalej »

Profilaktyka onkologiczna

Sposób postępowania oraz wielkość operacji jest zależna w znakomitej większości przypadków od czasu w jakim pacjent zgłosi się z podejrzaną zmianą do lekarza. Wczesne rozpoznanie małego nowotworu twarzy to mała operacja. Osoba zgłaszająca się z dużym guzem skóry obecnym od dłuższego czasu będzie musiała poddać się rozległej, okaleczającej operacji. Dlatego w naszym zespole zwracamy szczególną […]...

Czytaj dalej »

Szerokie wycięcie guza może dać estetyczny rezultat?

Zakres wycięcia nowotworu na twarzy jest uzależniony od typu histopatologicznego, jego zaawansowania i stopnia agresywności. Celem jest dbałość o zachowanie funkcji powiek, ust, kształtu nosa. Leczenie chirurgiczne w onkologii ulega stopniowej ewolucji od filozofii typu: „usuń wszystko co można” do „usuń tylko to, co jest konieczne” oraz „spróbuj odtworzyć naturę”. Stopniowo wypełnia się znaczna luka […]...

Czytaj dalej »