Wróć
, 20/02/2024

Twarzoczaszka

Twarzoczaszka

Twarzoczaszka, znana również jako trzewioczaszka (z łac. splanchnocranium, viscerocranium), to część czaszki, która chroni narządy zmysłów – wzroku, węchu i smaku – oraz otacza początkowe odcinki dróg oddechowych i pokarmowych. W skład twarzoczaszki wchodzą między innymi dwie kości nosowe, dwie kości łzowe, dwie kości podniebienne oraz inne mniejsze i bardziej skomplikowane kształtem kości, które tworzą podbudowę twarzy, czyli przednio-dolną część głowy​. Kości twarzoczaszki są punktami przyczepu dla wielu mięśni twarzy. Warto zaznaczyć, że twarzoczaszka jest ściśle powiązana z mózgoczaszką (neurocranium), która chroni mózg. Razem tworzą kompleksową strukturę chroniącą kluczowe funkcje życiowe i sensoryczne człowieka. Różnorodność kształtów i rozmiarów kości twarzoczaszki przyczynia się do ukształtowania unikalnych cech każdej ludzkiej twarzy, co pozwala na rozpoznawanie osób.

Twarzoczaszka
Ocena: 5 / 5
Liczba glosów: 17 głosów

Powiązane hasła