Wróć
, 31/01/2024

Żuchwa

Żuchwa

Żuchwa jest dolną ruchomą kością twarzoczaszki, która stanowi część szkieletu głowy u kręgowców, w tym ludzi. Jest to największa, najsilniejsza i jedyna ruchoma kość twarzowa. Żuchwa składa się z dwóch głównych części: trzonu (korpusu) i gałęzi. Trzon tworzy podstawę żuchwy, natomiast gałęzie wznoszą się pionowo od trzonu. Żuchwa jest połączona ze szkieletem głowy za pomocą stawu skroniowo-żuchwowego, który umożliwia jej ruch. Ten staw pozwala na wykonywanie ruchów takich jak otwieranie i zamykanie ust, a także ruchy boczne, które są kluczowe dla żucia i mówienia. Na żuchwie osadzone są dolne zęby, które wraz z zębami szczęki biorą udział w procesie żucia. Żuchwa jest połączona z szeregiem mięśni, które umożliwiają jej ruch. Do najważniejszych należą mięśnie żwacz, skroniowy, skrzydłowy wewnętrzny i zewnętrzny.

Żuchwa
Ocena: 5 / 5
Liczba glosów: 17 głosów