al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Prognacja żuchwy

Prognacja żuchwy – popularnie nazywana progenią. Jest to przerost dolnej szczęki.

Deformacja objawia się tym że zęby dolnej szczęki ustawione są do przodu w stosunku do zębów szczęki górnej. Przy znacznym przeroście widoczne jest zniekształcenie rysów twarzy. Wadzie tej często towarzyszy boczne przemieszczenie żuchwy co objawia się asymetrią rysów twarzy. Jeśli chodzi o ustawienie zębów – mówimy wtedy o zgryzie krzyżowym tzn dolne zęby w odcinku bocznym ustawione są na zewnątrz w stosunku do zębów górnych.

Leczenie prognacji żuchwy

Całkowite wyleczenie tego typu wady wymaga współpracy ortodonty i chirurga. Po około 6 miesięcznym przygotowaniu ortodontycznym aparatem stałym wykonywany jest zabieg wewnątrzustny osteotomii (przecięcia i uruchomienia) kości żuchwy, który pozwala na prawidłowe ustawienie dolnej szczęki względem szczęki górnej i korekcję deformacji. Przecięte fragmenty są zespalane płytkami i śrubami. W większości przypadków leczenie ortodontyczne jest jeszcze kontynuowane przez około 6 miesięcy.

Pacjentka przed i po leczeniu prognacji żuchwy

Progenia