Wróć
Oferta zabiegów

Chirurgia onkologiczna

Nowotwory skóry twarzy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia a niekiedy i życia pacjentów. W ostatnich latach wzrasta liczba nowo rozpoznanych guzów skóry w Polsce, co prawdopodobnie jest związane z większą ekspozycją na słońce w trakcie urlopów do ciepłych krajów czy wzrastającą popularnością solariów.

Szczególnie wrażliwym obszarem pod względem podatności na nowotwory skóry jest twarz. Do najczęściej rozpoznawanych należy rak podstawnokomórkowy, rak płaskonabłonkowy i niestety czerniak złośliwy.


Leczenie onkologiczne w Ortognatyce

Leczenie chirurgiczne jest podstawową i najskuteczniejszą metodą terapii tego typu schorzeń. Wycięcie guza na skórze twarzy wymaga postępowania respektującego zasady estetyki i proporcji, aby pacjent mógł po operacji w pełni funkcjonować w społeczeństwie.

Z drugiej jednak strony, nowotwory złośliwe muszą być agresywnie leczone celem zapobieżenia powstania przerzutów lub odrastania nowotworu. W chwili rozpoznania nowotworu twarzy u naszych pacjentów, dążymy do wyboru najlepszej metody postępowania bacząc na przedstawione powyżej aspekty.