Wróć
Oferta zabiegów

Ortognatyka

Ortognatyka jest częścią chirurgii szczękowo-twarzowej zajmującą się odtwarzaniem prawidłowych relacji kości twarzoczaszki.

Jej celem poza poprawą estetyki rysów twarzy i prawidłowym zgryzem jest uzyskanie poprawy oddychania, wymowy, funkcji połykania, gryzienia i żucia.

Pacjenci ze złożonymi wadami szkieletu czaszkowo-twarzowego, skomplikowanymi deformacjami ortodontycznymi wymagają zespołowego leczenia chirurgiczno – ortodontycznego.


Informacje dodatkowe

Proponowane przez niektórych leczenie tzw. kamuflażem ortodontycznym – bez zabiegu operacyjnego, często jest niewystarczające, uzyskane wyniki nie satysfakcjonujące pacjenta, a nawet mogą pogorszyć estetykę rysów twarzy.

Najlepszym rozwiązaniem dla tych pacjentów jest zabieg chirurgiczny polegający na zmianie położenia struktur kostnych, obejmujących górną i dolną szczękę, nos, bródkę, a niejednokrotnie oczodoły i kości pokrywy czaszki. Postępy nauki i techniki w ostatnich latach umożliwiły wykonanie tych zabiegów z dostępu przez jamę ustną – tj. bez naruszania ciągłości powłok skórnych twarzy.

Leczone przez nas deformacje szkieletu czaszkowego i towarzyszące im zniekształcenia tkanek miękkich wymagają zastosowania różnorodnych zaawansowanych technik chirurgicznych. Zdecydowana większość zabiegów wykonywana jest z dostępu przez jamę ustną. Taka technika pozwala ma korektę rozległych deformacji bez naruszania ciągłości powłok skórnych, bez ryzyka powstania blizn, zniekształceniem tkanek skóry i innych tkanek miękkich.

W rzadszych przypadkach, kiedy koniecznie staje się naruszenie ciągłości powłok skórnych (np. deformacje sklepienia czaszki, deformacje oczodołu) cięcia wykonywane są tam gdzie można je ukryć. np. w obrębie strony owłosionej głowy lub w naturalnych załamaniach (zmarszczki, fałdy) skóry.

Operacyjne leczenie deformacji szkieletu czaszkowo twarzowego wymaga przeprowadzenia zabiegu osteotomii czyli przecięcia kości w obrębie górnej lub dolnej szczęki, tzw operacje jednoszczękowe, a bardzo często celem uzyskania jak najlepszych wyników niezbędne jest chirurgiczne uruchomienie i jednoczasowe przestawienie górnej i dolnej szczęki (żuchwy) czyli operacja dwuszczękowa.

Hasło operacja „dwuszczękowa ” często oznacza nie tylko uruchomienie i przesunięcie górnej i dolnej szczęki ale także dodatkowo wykonywane jednocześnie zabiegi obejmujące segmentację (podzielenie górnej lub/i dolnej szczęki , plastykę bródki (genioplastyka)) , plastykę kości nosa i przegrody nosowej, operacje na zatokach szczękowych, usunięcie zatrzymanych zębów mądrości, korektę warg i kształtu nosa, powiek i wiele innych.

Wiele z tych zabiegów może być wykonywana jednoczasowo tzn podczas jednego zabiegu można skorygować szereg deformacji.

Stosowane przez nas systemy produkowane są przez międzynarodowe firmy z siedzibami w Szwajcarii i w Niemczech (Synthes, Medartis, Medicon). Firmy te legitymują się ponad 50-cio letnim doświadczeniem w produkowaniu Systemów zespalających kości (do osteosyntezy) a także na bieżąco prowadzoną intensywnie badania naukowe ciągle udoskonalając swój sprzęt. Firmy te współpracują z wiodącymi ośrodkami chirurgii szczękowo twarzowej na całym świecie. Ze swoim sprzętem docierając tam gdzie wykonuje się zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej, rekonstrukcyjnej.

W związku ze złożonością opisywanych zabiegów chirurgicznych celem uzyskania odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania zapraszamy na indywidualną konsultację.