Wróć
Oferta zabiegów

Ortognatyka

Ortognatyka to dziedzina chirurgii szczękowo-twarzowej, której celem jest odtworzenie prawidłowych relacji kości twarzoczaszki.

Celem ortognatyki jest poprawa estetyki rysów twarzy i uzyskanie prawidłowego zgryzu. Ponadto, dzięki ortognatyce możemy znacznie poprawić funkcjonowanie Pacjenta w zakresie oddychania, wymowy, połykania, gryzienia i żucia.

W naszej klinice oferujemy zintegrowane leczenie chirurgiczno-ortodontyczne, jakiego wymagają Pacjenci ze złożonymi wadami szkieletu czaszkowo-twarzowego oraz skomplikowanymi deformacjami ortodontycznymi.


Ortognatyka - dla kogo?

Proponowane przez niektórych leczenie tzw. kamuflażem ortodontycznym – bez zabiegu operacyjnego, często jest niewystarczające, a uzyskane wyniki niesatysfakcjonujące dla pacjenta. Niekiedy nawet mogą pogorszyć estetykę rysów twarzy.

Najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest operacja ortognatyczna zabieg chirurgiczny polegający na zmianie położenia struktur kostnych, obejmujących górną i dolną szczękę, nos, bródkę, a niejednokrotnie oczodoły i kości pokrywy czaszki.

 

Operacja ortognatyczna

Postępy nauki i techniki w ostatnich latach umożliwiły wykonanie  zabiegów ortognatycznych z dostępu przez jamę ustną – tj. bez naruszania ciągłości powłok skórnych twarzy.

Leczone przez nas deformacje szkieletu czaszkowego i towarzyszące im zniekształcenia tkanek miękkich wymagają zastosowania różnorodnych zaawansowanych technik chirurgicznych.

Zdecydowana większość zabiegów wykonywana jest z dostępu przez jamę ustną. Taka technika pozwala na korektę rozległych deformacji bez naruszania ciągłości powłok skórnych, bez ryzyka powstania blizn, zniekształceniem tkanek skóry i innych tkanek miękkich.

W rzadszych przypadkach, kiedy koniecznie staje się naruszenie ciągłości powłok skórnych (np. deformacje sklepienia czaszki, deformacje oczodołu) cięcia wykonywane są tam gdzie można je ukryć. np. w obrębie strony owłosionej głowy lub w naturalnych załamaniach (zmarszczki, fałdy) skóry.

 

Operacja jednoszczękowa a dwuszczękowa 

Operacyjne leczenie deformacji szkieletu czaszkowo twarzowego wymaga przeprowadzenia zabiegu osteotomii, czyli przecięcia kości w obrębie górnej lub dolnej szczęki, tzw. operacje jednoszczękowe. Bardzo często celem uzyskania jak najlepszych wyników niezbędne jest chirurgiczne uruchomienie i jednoczasowe przestawienie górnej i dolnej szczęki (żuchwy), czyli operacja dwuszczękowa.

Operacja dwuszczękowa często oznacza nie tylko uruchomienie i przesunięcie górnej i dolnej szczęki, ale także dodatkowo wykonywane jednocześnie zabiegi obejmujące segmentację (podzielenie górnej lub/i dolnej szczęki, plastykę bródki (genioplastyka), plastykę kości nosa i przegrody nosowej, operacje na zatokach szczękowych, usunięcie zatrzymanych zębów mądrości, korektę warg i kształtu nosa, powiek i wiele innych.

Wiele z tych zabiegów może być wykonywana jednoczasowo. Podczas jednego zabiegu możemy skorygować szereg deformacji.

 

Stosujemy systemy najwyższej klasy 

Stosowane przez nas systemy produkowane są przez międzynarodowe firmy z siedzibami w Szwajcarii i w Niemczech (Synthes, Medartis, Medicon). Firmy te legitymują się ponad 50-cio letnim doświadczeniem w produkowaniu Systemów zespalających kości (do osteosyntezy), a także na bieżąco prowadzą intensywne badania naukowe, ciągle udoskonalając swój sprzęt. Firmy te współpracują z wiodącymi ośrodkami chirurgii szczękowo twarzowej na całym świecie. Ze swoim sprzętem docierając tam, gdzie wykonuje się zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej, rekonstrukcyjnej.

 

W związku ze złożonością opisywanych zabiegów chirurgicznych, celem uzyskania odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania, zapraszamy na indywidualną konsultację.