al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Szerokie wycięcie guza może dać estetyczny rezultat?

Zakres wycięcia nowotworu na twarzy jest uzależniony od typu histopatologicznego, jego zaawansowania i stopnia agresywności. Celem jest dbałość o zachowanie funkcji powiek, ust, kształtu nosa. Leczenie chirurgiczne w onkologii ulega stopniowej ewolucji od filozofii typu: „usuń wszystko co można” do „usuń tylko to, co jest konieczne” oraz „spróbuj odtworzyć naturę”. Stopniowo wypełnia się znaczna luka pomiędzy chirurgią rekonstrukcyjną – plastyczną i onkologiczną, co umożliwia naprawę rozległych ubytków po zabiegach onkologicznych.