al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Co to jest chirurgia ortognatyczna?

qPacjenci ze złożonymi wadami szkieletu czaszkowo-twarzowego, skomplikowanymi deformacjami ortodontycznymi wymagają zespołowego leczenia chirurgiczno – ortodontycznego.

Proponowane przez niektórych leczenie tzw kamuflażem ortodontycznym – bez zabiegu operacyjnego, często jest niewystarczające, uzyskane wyniki nie satysfakcjonujące pacjenta, a nawet mogą pogorszyć estetykę rysów twarzy. Najlepszym rozwiązaniem dla tych pacjentów jest zabieg chirurgiczny polegający na zmianie położenia struktur kostnych, obejmujących górną i dolną szczękę, nos, bródkę a niejednokrotnie oczodoły i kości pokrywy czaszki. Postępy nauki i techniki w ostatnich latach umożliwiły wykonanie tych zabiegów z dostępu przez jamę ustną – tj. bez naruszania ciągłości powłok skórnych twarzy.

Oznacza to że takie leczenie zapewniające harmonijne, estetyczne rysy twarzy nie pozostawia żadnych śladów działalności chirurga (typu blizny, zniekształcenia).

Zabieg operacyjny jest częścią kompleksowego leczenia deformacji w które zaangażowani są specjaliści z zakresu chirurgii czaszkowo – twarzowo – szczękowej, ortopedii i traumatologii, ortodoncji, protetyki, chirurgii plastycznej, periodontologii (choroby dziąseł), laryngologii , medycyny wewnętrznej (interny), pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii. Przez cały okres okołooperacyjny (przygotowanie do zabiegu, zabieg operacyjny, opieka pooperacyjna) w proces leczenia zaangażowani są wysokiej klasy specjaliści z zakresu anestezjologii. Bliska współpraca chirurga i anestezjologa, nowoczesny sprzęt medyczny (blok operacyjny, sala intensywnego nadzoru) czyni rozległe zabiegi korekcji deformacji szczęk bezpieczniejszymi dla zdrowia i życia pacjenta. Można powiedzieć że wskazaniem do leczenia operacyjnego jest wada szkieletu czaszkowo twarzowego niemożliwa do wyleczenia tradycyjnymi metodami ortodoncji i protetyki. Lekarz ortodonta widząc te ograniczenia tylko we współpracy z chirurgiem może pacjentom zaproponować leczenie gwarantujące sukces. W latach 50-tych XX wieku operacje na dolnej szczęce (jej cofnięcie, wysunięcie lub rotacja) umożliwiły korektę części deformacji. Następne trzy dziesięciolecia dzięki wprowadzeniu palety zabiegów na górnej szczęce, stały się okresem operacji dwuszczękowych tj. obejmujących jednoczasowo górną i dolną szczękę co umożliwiało korektę większości deformacji.

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych systemów do łączenia przeciętych i przesuwanych kości, w latach 90 zabiegi te stały się precyzyjne i przewidywalne. Na przełomie wieków i w ostatnich latach wprowadzono nowoczesne metody diagnostyki i obrazowania komputerowe planowanie zabiegów, nowoczesne narzędzia chirurgiczne m in. piły ultradźwiękowe, systemy płytek i śrub tytanowych do zespalania kości, biomateriały) Dzięki tym innowacjom leczenie deformacji czaszkowo twarzowych i ciężkich wad zgryzu stało się bezpieczne a możliwości wystąpienia powikłań – niewielka.