al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Mikrognacja szczęki

Mikrognacja niedorozwój szczęki – hipoplazja szczęki- wada charakteryzuje się cofnięciem górnej szczęki w stosunku do żuchwy. Co objawia się ustawieniem dolnych zębów przed górnymi – podobnie jak w przypadku progenii czyli przerostu żuchwy. Najczęściej te dwie deformacje (mikrognacja i progenia) współistnieją ze sobą, a o tym która szczęka jest w większym stopniu objęta deformacją decydują badania kliniczne i radiologiczne. Tego typu deformacje leczymy poprzez wewnątrzustne chirurgiczne wysunięcie górnej szczęki tzw osteotomia La Fort I rzadziej (II lub III) i stabilizację odłamów specjalistycznymi płytkami i śrubami tytanowymi.
Przy dużych wysunięciach (powyżej 8 mm) konieczne może okazać się dołożenie kości w miejscu przeciętej szczęki celem zapewnienia stabilności zrostu. Kość taka najczęściej pobierana jest z talerza biodrowego. Jeśli opisywanej deformacji towarzyszy przerost dolnej szczęki, jednoczasowo podczas tego samego zabiegu wykonywana jest osteotomia (przecięcie) i cofnięcie żuchwy – wtedy mówimy o zabiegu dwuszczękowym.
Jako uzupełnienie leczenia wyżej wymienionych deformacji często wykonuje się zabieg genioplastyki – czyli przecięcia i poruszenia dolnej krawędzi żuchwy bródki celem uzyskania jak najlepszych efektów kosmetycznych