al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Uzupełnienia protetyczne wykonywane na implantach

Uzupełnienia protetyczne wykonywane na implantach dzielimy na ruchome i stałe. Najbardziej zbliżone do uzębienia naturalnego są stałe protezy przykręcone do implantów.Uzupełnienia protetyczne ruchome – oparte na implantach są nieporównywalnie bardziej wygodne od uzupełnień klasycznych, mają dużo lepsze utrzymanie w obrębie jamy – i są możliwe do wykonania już na 2-3 implantach. Oczywiście im więcej implantów tym utrzymanie i trwałość protetyki jest lepsza zaś uzupełnienie protetyczne stałe mniejsze i delikatniejsze. Od mostów ruchomych wymagają większej liczby implantów przyjmuje się że obustronnym minimum aby odtworzyć uzębienie żuchwy – bez konieczności jego wyjmowania jest wprowadzenie czterech implantów zaś w obrębie szczęki górnej takie uzupełnienie wymaga wprowadzenia 6 implantów.

Spełniając oczekiwania naszych pacjentów w większości wypadków jesteśmy w stanie wykonać natychmiastowe uzupełnienie protetyczne. Jeśli są to pojedyncze braki zębowe takie uzupełnienie można wykonać w ciągu 2-3 godzin natomiast w przypadku rozległych braków zębowych i bezzębia czas może wydłużyć się do 24-36 godzin.

uzupełnienie protetyczneW takich wypadkach niejednokrotnie konieczne staje się wprowadzenie implantów tymczasowych – obok implantów ostatecznych.
Na implantach tymczasowych wykonywane jest w krótkim czasie uzupełnienie protetyczne doraźne. Implanty ostateczne , obok których wprowadzono implanty tymczasowe pozostają nieobciążone protezą tymczasową – uzyskując trwałą integrację z otaczającą kością.
Jeżeli zastanawiasz się nad leczeniem implantologicznym zapraszamy na konsultację do Naszej kliniki. Doświadczenie (kilka tysięcy wkręconych implantów) oraz nowoczesne urządzenia radiologiczne takie jak tomografia CBCT umożliwiają pełna diagnostykę, zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegu implantacji.