al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Zabieg wprowadzenia implantów

Zabieg wprowadzenia implantów w większości przypadków może być wykonany jednoczasowo, natychmiast po odbudowie zanikłych szczęk. Czasem jednakże konieczne jest odłożenie zabiegu implantacji o 2-3 miesiące aby uzyskać dobre gojenie się przeszczepionych fragmentów kostnych. Po odbudowie kostnej, przeszczepie kości autogennej i wprowadzeniu implantów następuje okres wgajania się implantu tzw. okres osseointegracji. Trwa on od 3 do 6 miesięcy. Przez ten czas pacjent używa czasowe uzupełnienia protetyczne. Po tym okresie można na wgojonych implantach wykonać ostatecznie trwałe uzupełnienie protetyczne .

implanty

W wyjątkowych przypadkach kiedy z różnych względów pacjent nie może funkcjonować bez uzupełnienia protetycznego – można takie wykonać wykorzystując właśnie wprowadzone implanty lub wprowadzając dodatkowo implanty tymczasowe. Mamy wtedy tzw. natychmiastowe obciążenie implantów z natychmiastową odbudowę protetyczną. Metoda ta jakkolwiek chirurgicznie trudniejsza i obciążona nieco większym procentem powikłać jest jednak dla pacjenta bardzo wygodna dając mu ogromny komfort psychiczny umożliwiając szybki powrót do normalnego funkcjonowania.