Logo
Wróć

Okulistyka

Diagnostyka zmian zwyrodnieniowych siatkówki

niebieskie oko otwarte

Diagnostyka zmian zwyrodnieniowych siatkówki

Wykonujemy nowoczesne badania diagnostyczne w kierunku chorób siatkówki (AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, CSR, retinopatia cukrzycowa, retinopatia nadciśnieniowa), takie jak badanie OCT oraz angio–OCT.


Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem- AMD

Plamka żółta to obszar siatkówki, który umożliwia nam widzenie centralne, dokładne. Zmiany zwyrodnieniowe dotyczące plamki żółtej wpływają bezpośrednio na ostrość wzroku pacjenta i jego widzenie centralne, a co za tym idzie, mają bardzo duży wpływ na jego codzienne funkcjonowanie i komfort życia.

Pacjenci, których dotyczą zmiany zwyrodnieniowe plamki żółtej najczęściej skarżą się na obniżenie ostrości wzroku, ubytki w centralnym polu widzenia, zaburzenia widzenia kolorów i kształtów, jednak małe zmiany często bywają przez chorych niezauważane.

Wyróżniamy dwa rodzaje zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem- występującą znacznie częściej postać suchą oraz postać wysiękową.

Pacjenci, których dotyczą zmiany zwyrodnieniowe plamki żółtej najczęściej skarżą się na obniżenie ostrości wzroku, ubytki w centralnym polu widzenia, zaburzenia widzenia kolorów i kształtów.

AMD diagnozujemy na podstawie badania dna oka w połączeniu z odpowiednimi badaniami dodatkowymi, takimi jak badanie OCT lub angioOCT plamki żółtej.

Postawienie wczesnej diagnozy jest kluczowe i umożliwia szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia.


Zmiany zwyrodnieniowe siatkówki obwodowej

Niektóre ze zmian zwyrodnieniowych siatkówki niosą za sobą ryzyko poważnych powikłań, takich jak przedarcie, a nawet odwarstwienie siatkówki.

Zmiany te zazwyczaj są bezobjawowe i zostają zdiagnozowane dopiero podczas badania dna oka.

Często niezbędne okazuje się ich zabezpieczenie laserem, tak by zapobiegać wyżej wymienionym powikłaniom.

Objawy, które mogą towarzyszyć obecności zmian zwyrodnieniowych siatkówki, to wystąpienie błysków oraz ‚ mętów’’ w polu widzenia. Mogą one świadczyć o powstaniu przedarcia lub odwarstwienia siatkówki, dlatego pacjent powinien zgłosić się niezwłocznie do lekarza okulisty w celu przeprowadzenia dokładnego badania okulistycznego wraz z badaniem dna oka i wdrożenia odpowiedniego leczenia.