Logo
Wróć

Chirurgia onkologiczna

Guzy zębopochodne


Szczegóły zabiegu

Prawidłowy rozwój ludzkich zębów dość często bywa niestety zaburzony. Skutkuje to powstaniem licznych patologii w kościach szczęk głównie u młodych osób. Do tak zwanych guzów zębopochodnych należą między innymi szkliwiaki, zębiaki, keratocysta, śluzaki, kostniwiaki.


Przebieg leczenia

Ich leczenie wymaga zdecydowanego postępowania chirurgicznego z jednoczesną, niezbędną operacją rekonstrukcyjną. 

Pacjenci dotknięci tymi schorzeniami wymagają wieloletniej obserwacji i w razie potrzeby odbudowy zębów przy użyciu implantów, protez. Znakomita większość tego typu schorzeń może być w pełni wyleczona przy zastosowaniu odpowiedniego i zdecydowanego leczenia najlepiej we wczesnych stadiach choroby. 


Czy operacja może dać estetyczny efekt?

Czy szerokie wycięcie guza może dać estetyczny rezultat?

Zakres wycięcia nowotworu na twarzy jest uzależniony od typu histopatologicznego, jego zaawansowania i stopnia agresywności. Celem jest dbałość o zachowanie funkcji powiek, ust, kształtu nosa. Leczenie chirurgiczne w onkologii ulega stopniowej ewolucji od filozofii typu: „usuń wszystko co można” do „usuń tylko to, co jest konieczne” oraz „spróbuj odtworzyć naturę”. Stopniowo wypełnia się znaczna luka pomiędzy chirurgią rekonstrukcyjną – plastyczną i onkologiczną, co umożliwia naprawę rozległych ubytków po zabiegach onkologicznych.


Inne zabiegi w tej kategorii