al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Jak wygląda leczenie implantologiczne?

qImplant jest śrubą wykonaną z najczystszego stopu tytanu o kształcie zbliżonym do kształtu korzenia, znajdującą się w bezpośrednim kontakcie z kością. Lekarz implantolog umieszcza ją w miejscu utraconego zęba. Unikalne właściwości tytanu, który po wprowadzeniu do organizmu i kontaktujący bezpośrednio z jego tkankami, nie jest traktowany jako ciało obce i odrzucany, lecz zrasta się z tkankami w procesie zwanym osteointegracją. Wykonane z niego wszczepy dodatkowo stymulują wzrost kości zapobiegając przesuwaniu się zębów oraz dalszemu zanikowi kości, która może doprowadzić do utraty kolejnych zębów. Długość implantów waha się od 6 – 19 mm, średnica natomiast od 2 do nawet 8 mm.implant2

Zanim lekarz zdecyduje się na wykonanie zabiegu musi przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący ogolnego stanu zdrowia pacjenta oraz szczegółowe badania jamy ustnej zwracając szczególnie uwagę na stan zębów, dziąseł oraz ilość tkanki kostnej w miejscach planowanych wszczepów. Niezbędne jest przeprowadzenie przedimplantologicznej diagnostyki radiologicznej. Składają się na nią zdjęcia panoramiczne i tomografia komputerowa.
Leczenie implantologiczne składa się z dwóch części: chirurgicznej i protetycznej.

Podczas pierwszego zabiegu implant wprowadzany jest w tkankę kostną. Wszczepienie przeprowadzane jest w znieczuleniu miejscowym, przez co jest bezbolesne i zazwyczaj mniej inwazyjne niż ekstrakcja zęba. Rana jest zszywana i podczas kolejnych etapów żaden z elementów implantu nie jest widoczny w jamie ustnej. Następnie rozpoczyna się proces osteointegracji, która w zależności od jakości kości i lokalizacji trwa od 2 do 6 miesięcy. Implant może być wszczepiony bezpośrednio po ekstrakcji zęba lub w różnym od niej odstępie czasowym, od 8 tygodni do wielu lat. Etap ten nie wymaga od pacjenta funkcjonowania z nieuzupełnionym brakiem zębowym. Na okres gojenia i zrostu pacjent zaopatrzony jest w protezę tymczasową.

Kolejny etap to wykonanie ostatecznego uzupełnienia protetycznego. Możliwe jest wykonanie zarówno pojedynczych koron, mostów jak i protez, których użytkowanie dzięki osadzeniu na implantach staje się ogromnie komfortowe.

implant1Dzięki ogromnemu rozwojowi metod odbudowy tkanki kostnej i tkanek miękkich, leczenie implantologiczne może dzisiaj dotyczyć prawie wszystkich odcinków szczęk. Sukces terapeutyczny uzusykuje się w 98% a uzupełnienie to jest rozwiązaniem długotrwałym, poprawiającym wygląd i jakość życia. Prawidłowo wykonane procedury pozwalają na maksymalne naśladowanie natury i uzyskanie efektu nie do odróżnienia od własnych zębów.