Logo
Wróć

Ortognatyka

Prognacja żuchwy


Szczegóły zabiegu

Popularnie nazywana progenią. Jest to przerost dolnej szczęki. Deformacja objawia się tym, że zęby dolnej szczęki ustawione są do przodu w stosunku do zębów szczęki górnej.

Przy znacznym przeroście widoczne jest zniekształcenie rysów twarzy. Wadzie tej często towarzyszy boczne przemieszczenie żuchwy, co objawia się asymetrią rysów twarzy. Jeśli chodzi o ustawienie zębów – mówimy wtedy o zgryzie krzyżowym, gdzie dolne zęby w odcinku bocznym ustawione są na zewnątrz w stosunku do zębów górnych.


Leczenie

Całkowite wyleczenie tego typu wady wymaga współpracy ortodonty i chirurga.

Po około 6 miesięcznym przygotowaniu ortodontycznym aparatem stałym wykonywany jest zabieg wewnątrzustny osteotomii (przecięcia i uruchomienia) kości żuchwy, który pozwala na prawidłowe ustawienie dolnej szczęki względem szczęki górnej i korekcję deformacji.

Przecięte fragmenty są zespalane płytkami i śrubami. W większości przypadków leczenie ortodontyczne jest jeszcze kontynuowane przez około 6 miesięcy.