al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Protezy ruchome

protezaruchomaProtezy ruchome – w przypadku bardzo rozległych ubytków zębowych w celu ich uzupełnienia stosuje się protezy szkieletowe lub akrylowe. Ze względu na widoczne czasami elementy retencyjne w odcinku estetycznym tj klamer metalowych utrzymujących protezę coraz częściej pacjenci decydują się na prace bezklamrowe tzn wykorzystujące zasuwy, zatrzaski zamki czy rygle zapewniające bardzo estetyczny wygląd uzupełnienia protetycznego.