Logo
Wróć

Laryngologia

Chirurgia nosa


Chirurgia nosa

W zależności od prezentowanej wady dotyczącej budowy nosa kwalifikujemy Pacjenta do zabiegu chirurgicznej korekty jego struktur:

  • Septoplastyka – korekta przegrody nosa.
  • Rynoplastyka – korekta kości nosowych, struktur nosa zewnętrznego.
  • Rynoseptoplastyka – pełna korekta nosa obejmująca kości nosowe oraz przegrodę nosa.

Septoplastyka

Septoplastyka to zabieg chirurgicznej korekty przegrody nosowej.

Przegroda nosowa, jest strukturą składającą się z części chrzęstnej i kostnej. Jeśli jest ona skrzywiona lub asymetryczna, może powodować problemy z oddychaniem, uczucie zatkania nosa, częste infekcje górnych dróg oddechowych i inne dolegliwości.

Przed zabiegiem przeprowadza się dokładną ocenę przegrody nosowej za zarówno w badaniu wziernikowym oraz endoskopowo. Zabieg septoplastyki jest przeprowadzany przez otolaryngologa lub chirurga szczękowo twarzowego i wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym.

Podczas zabiegu wykonujemy usunięcie nadmiaru tkanek, lub ich odpowiednie przesunięcie / przeszczepienie, tak aby uzyskać prawidłowy anatomicznie kształt przegrody.

Po zabiegu septoplastyki naturalnym jest odczuwanie pewnego dyskomfortu. Pojawia się obrzęk, czasami krwawienie z nosa. Czasami konieczne jest założenie tamponady. Dodatkowo po operacji w nosie pozostawione są specjalne wkładki podtrzymujące nowy kształt przegrody. Zazwyczaj trwa to kilka dni, a następnie zostają one usunięte podczas wizyty kontrolnej. Pełne proces rekonwalescencji i ostateczna poprawa oddychania przez nos zajmują kilka tygodni.

Kwalifikacja na zabieg oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury przekazywane są Pacjentowi w trakcie konsultacji lekarskiej. W celu osiągnięcia pożądanych efektów zabiegowych niezbędne są regularne kontrole pozabiegowe oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich.


Rynoplastyka

Rynoplastyka to zabieg chirurgiczny, mający na celu estetyczną poprawę wyglądu nosa.

Przed zabiegiem przeprowadza się dokładną ocenę morfologii nosa, ocenia się jego poszczególne struktury, ich wielkość, przestrzenne relacje oraz symetrię. Zabieg rynoplastyki jest przeprowadzany przez otolaryngologa lub chirurga szczękowo twarzowego i wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym.

W trakcie rynoplastyki chirurg przeprowadza wcześniej zaplanowaną korektę różnych aspektów nosa, obejmujących kształt, wielkość, proporcje, relacje przestrzenne względem reszty twarzy oraz symetrię. Poprzez odpowiednią manipulację tkankami nosa, korygujemy grzbiet nosa, zmieniamy jego rozmiar i kształt. Modyfikujemy czubek, skrzydełka i niwelujemy asymetrię.

Po zabiegu rynoplastyki Pacjent może odczuwać pewien dyskomfort. Może wystąpić obrzęk czy krwawienie z nosa. Niekiedy należy założyć tamponadę. Ponadto, po operacji na nosie pozostawiony jest specjalny plastikowy opatrunek ochronny utrzymujący uzyskany kształt. Zwykle po kilku – kilkanastu dniach zostaje on usunięty podczas wizyty kontrolnej. Ostateczna poprawa oddychania przez nos i efekt wizualny pojawiają się po kilku – kilkunastu tygodniach.

Kwalifikacja na zabieg oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury przekazywane są pacjentowi w trakcie konsultacji lekarskiej. W celu osiągnięcia pożądanych efektów zabiegowych niezbędne są regularne kontrole pozabiegowe oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich.


Rynoseptoplastyka

Rynoseptoplastyka to zabieg chirurgiczny, będący połączeniem rynoplastyki oraz septoplastyki.

Jest to operacja mająca na celu estetyczną poprawę wyglądu nosa, jak i funkcjonalną poprawę oddychania zaburzonego przez skrzywienie przegrody.

Przed zabiegiem lekarz prowadzi szczegółową ocenę morfologii nosa oraz przegrody nosowej  w badaniu wziernikowym i endoskopowo. Zabieg rynoseptoplastyki jest przeprowadzany przez chirurga szczękowo twarzowego lub otolaryngologa. Zwykle wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

W trakcie rynoseptoplastyki chirurg przeprowadza korektę różnych aspektów nosa, jak również wykonuje plastykę przegrody nosa.

Po zabiegu mogą wystąpić podobne odczucia, jak w przypadku rynoplastyki czy septoplastyki. Okres rekonwalsecensji trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

Podczas konsultacji lekarskiej przebrowadzamy szczegółowe badanie i wywiad z Pacjentem. Na tej podstawie dobieramy najbardziej efektywną dla danego Pacjenta metodę, która pozwoli uzyskać oczekiwany efekt.