Logo
Wróć

Chirurgia rekonstrukcyjna

Wprowadzenie implantów


Szczegóły zabiegu

Zabieg wprowadzenia implantów w większości przypadków może być wykonany jednoczasowo, natychmiast po odbudowie zanikłych szczęk. Czasem jednakże konieczne jest odłożenie zabiegu implantacji o 2-3 miesiące aby uzyskać dobre gojenie się przeszczepionych fragmentów kostnych. Po odbudowie kostnej, przeszczepie kości autogennej i wprowadzeniu implantów następuje okres wgajania się implantu tzw. okres osseointegracji. Trwa on od 3 do 6 miesięcy. Przez ten czas pacjent używa czasowe uzupełnienia protetyczne. Po tym okresie można na wgojonych implantach wykonać ostatecznie trwałe uzupełnienie protetyczne.


Przypadki wyjątkowe

Implanty tymczasowe

W wyjątkowych przypadkach kiedy z różnych względów pacjent nie może funkcjonować bez uzupełnienia protetycznego – można takie wykonać wykorzystując właśnie wprowadzone implanty lub wprowadzając dodatkowo implanty tymczasowe. Mamy wtedy tzw. natychmiastowe obciążenie implantów z natychmiastową odbudowę protetyczną. Metoda ta jakkolwiek chirurgicznie trudniejsza i obciążona nieco większym procentem powikłać jest jednak dla pacjenta bardzo wygodna dając mu ogromny komfort psychiczny umożliwiając szybki powrót do normalnego funkcjonowania.


Znieczulenie

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.


Czas trwania

Zależny od ilości implantów.


Dostęp

Cięcie wykonywane w jamie ustnej. Blizny są niewidoczne.


Wskazania

  • Przygotowanie do wkręcenia implantów w szczękę