al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

dr n. med. MACIEJ JAGIELAK

maciej_jagielak_2Dr Maciej Jagielak jest założycielem (wraz z żoną dr Anną Jagielak) kliniki Ortognatyka. Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne i doktoranckie na Wydziale Lekarskim oraz Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2010 pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i CHirurgii Szczękowo-Twrzowej. Odbywał staże m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i międzynarodowym wykładowcą, W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują chirurgia szczękowa i stomatologiczna, onkologia oraz implantologia. Prywatnie jest pasjonatem jeździectwa oraz dalekich podróży.

Krótki życiorys dr n. med. Macieja Jagielaka:

 • 1982-1988 studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1987-1991 w Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego – oba kierunki ukończone z wyróżnieniem
 • 1988-1992 praca w oddziale traumatologii i ortpedii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
 • 1992-2009 praca w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie studia doktoranckie, od 1998 na stanowisku adiunkta
 • 2009 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • 2010 Prezes Polskiego Towarzystwa CHirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

Kwalifikacje zawodowe i naukowe:

 • 1993 specjalizacja I-go stopnia z zakresu traumatologii i ortopedii
 • 1997 doktorat „”Ocena czynników chirurgicznego leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy z uwzględnieniem własnej modyfikacji osteosyntezy.
 • 1997 specjalizacja II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej
 • 1998 praca w Klinice chirurgii Szczękowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego św. Marii w Stuttgarcie pod kierownictwem prof. dr. Konrada Wangerina – specjalisty krajowego ds. chirurgii ortognatycznej w Niemczech
 • Specjalista ds. osteosyntezy stabilnej (Dyplom A0-ASIF- Davos-Szwajcaria 2006)Organizator i współprowadzący międzynarodowych kursów w zakresie chirurgii ortognatycznej i traumatologii szczękowo-twarzowej (Davos, Warszawa , Dubai)
 • Staże w Klinikach Chirurgii Szczękowej w Stuttgarcie, Gratzu, Birmingham, Minster, Amsterdamie, Strasburgu i Londynie.
 • Autor licznych publikacji i wystąpień w zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu traumatologii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej.

Specjalizacje zawodowe:

 • Chirurgia szczękowa
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Implantacja
 • Onkologia

Osiągnięcia naukowe i dyplomy