Logo
Wróć
Lekarze specjaliści

Maciej Rysz

lekarz dentysta, lekarz medycyny, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wynikiem bardzo dobrym oraz Oddział Stomatologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał za badania o unaczynieniu szczęki promowane przez profesora Bogdana Ciszka.

Specjalizację z chirurgii szczękowo twarzowej uzyskał w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie pod opieką profesora Romualda Krajewskiego i doktora Stanisława Starościaka oraz w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej kierowanej przez profesora Piotra Arkuszewskiego. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Neurochirurgii.