Logo
Wróć
Lekarze specjaliści

Rafał Pokrowiecki

DR N MED. LEK. DENT. SPECJALISTA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

rafal pokrowiecki feminizacja maskulinizacja twarzy

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2012 roku. Studia doktoranckie zwieńczył obroną pracy doktorskiej w 2017 CMUJ w Krakowie na Oddziale Chirurgii Stomatologicznej z zakresu implantologii i nowoczesnych biomateriałów dla celów chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej i jamy ustnej.

Szkolenie specjalizacyjne odbywał na Oddziale Chirurgii Szczękowo- Twarzowej WSSD w Olsztynie oraz Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WUM.

Doświadczenie zawodowe uzupełniające zdobywał podczas licznych staży zagranicznych m. in. Los Angeles, Nowy Jork, Virginia, Rzym, Bratysława, Praga, Lipsk.

Autor wielu publikacji naukowych opublikowanych w najważniejszych recenzowanych czasopismach poświęconych estetycznej chirurgii twarzy.

W pracy klinicznej skupia się na zabiegach chirurgicznych u osób transpłciowych (feminizacja, maskulinizacja), stosowaniu implantów indywidualnych twarzy, zabiegach z zakresu chirurgii ortognatycznej i plastycznej twarzy (m. in. lifting twarzy, szyi, lifting brwii, bichectomia, lip lift i wiele innych).

W swojej pracy klinicznej skupia się na holistycznym podejściu do funkcji i estetyki twarzy łącząc tym samym zabiegi w obrębie tkanek twardych i miękkich celem uzyskania najbardziej satysfakcjonujących efektów.

rafal pokrowiecki feminizacja maskulinizacja twarzy