Logo

Dla pacjenta

Wykaz niezbędnych badań do zabiegów w znieczuleniu ogólnym

 

Skierowania na badania wydawane są na wizycie konsultacyjnej poprzedzającej zabieg. Podstawowym warunkiem leczenia operacyjnego jest dobry stan zdrowia potwierdzony ww. badaniami oraz przebycie szczepień przeciw zółtaczce zakaźnej typu B.

 • Grupa krwi
 • Morfologia
 • CPK
 • Ca
 • EKG – u osób > 40 r.ż, palaczy
 • RTG klatki piersiowej > 40 r.ż, palaczy
 • Na
 • K
 • Glukoza
 • Mocznik
 • Antygen HBS
 • Przeciwciała anty HCV
 • Kreatynina
 • Żelazo
 • Kw. moczowy
 • APTT
 • PT
 • HIV

Lekarze i personel naszej Kliniki są zobowiązani przez prawo i etykę do ochrony Państwa prywatności i poufności Państwa danych osobowych.Zbieramy i wykorzystujemy Twoje osobiste informacje zdrowotne, aby:

 • leczyć i opiekować się Tobą;
 • planować, administrować i zarządzać naszymi wewnętrznymi działaniami;
 • prowadzić działania związane z zarządzaniem ryzykiem i poprawą jakości;
 • uczyć;
 • prowadzić badania naukowe;
 • sporządzać statystyki;
 • spełniać wymogi prawne i regulacyjne oraz
 • spełniać inne cele dozwolone lub wymagane przez prawo.Państwa prośba o opiekę oznacza zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa danych osobowych w celach związanych z opieką nad Państwem, jak wskazano powyżej. Wszystkie inne cele wymagają Państwa wyraźnej zgody.
Możemy udostępniać informacje o stanie zdrowia pacjenta innym podmiotom świadczącym usługi opieki zdrowotnej, które również świadczą opiekę nad pacjentem.


Czasami możemy uzyskać dane osobowe dotyczące Pana/Pani zdrowia lub udostępnić je za pośrednictwem krajowego rejestru w celu zapewnienia Panu/Pani terminowej i świadomej opieki zdrowotnej.


W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do wstrzymania lub wycofania swojej zgody na ujawnienie danych osobowych dotyczących zdrowia. Będzie Pan/Pani musiał/a podpisać odpowiedni formularz, który zostanie przekazany Administratorowi Danych Osobowych.