Wróć
Oferta zabiegów

Diagnostyka RTG, CBCT

Diagnostyka jest pierwszym krokiem w procesie leczenia. Pozwala dokładnie rozpoznać problemy pacjenta i skutecznie zaplanować plan leczenia. W Ortognatyce oferujemy diagnotykę na miejscu, przy użyciu wysokiej klasy sprzętu.


Diagnostyka w Klinice Ortognatyka

Badanie CBCT w Warszawie i Raszynie

Badanie CBCT (Cone Beam Computed Tomography) to jedna z nowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej stosowana w stomatologii i chirurgii szczękowej. Polega ona na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich z różnych kierunków, które następnie są łączone w jedną trójwymiarową rekonstrukcję obrazu.

Dzięki temu możliwe jest dokładne zobrazowanie kości i tkanek miękkich jamy ustnej, co pozwala na diagnozowanie chorób, planowanie leczenia ortodontycznego, implantologicznego czy chirurgicznego, a także analizowanie układu zębowo-szkieletowego.

Badanie CBCT jest bezpieczne i szybkie, a poziom promieniowania jest znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnej tomografii komputerowej.

 

Pantomogram – Warszawa, Raszyn

Pantomogram (zwany również ortopantomografią) to rodzaj zdjęcia rentgenowskiego wykonywanego w stomatologii, służący do zobrazowania całej szczęki i żuchwy w jednym obrazie. Umożliwia dokładne zobrazowanie zębów, kości szczęki, żuchwy, zatok przynosowych, stawów skroniowo-żuchwowych, a także wykrycie zmian patologicznych i chorób, takich jak torbiele, guzy, wady zgryzu czy zęby zatrzymane. 

Badanie to jest proste, nieinwazyjne i bezbolesne, a ponieważ wymaga stosunkowo małej dawki promieniowania, jest uważane za stosunkowo bezpieczne dla pacjenta. Pantomogram jest często wykonywany jako rutynowe badanie przed planowanymi zabiegami stomatologicznymi lub jako część rutynowej diagnostyki.