Logo
Wróć
Lekarze specjaliści

Justyna Kowalczyk

lekarz dentysta – endodoncja, stomatologia zachowawcza i estetyczna

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu na kierunku Ratownictwo Medyczne tej samej uczelni.

W trakcie studiów członek Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, uczestniczy w kursach i szkoleniach, pogłębiając swoją wiedzę z zakresu stomatologii estetycznej, endodoncji mikroskopowej oraz protetyki. Jest autorem i współautorem kilku publikacji oraz wystąpień na konferencjach stomatologicznych.