Logo
Wróć

Ortognatyka

Mikrognacja szczęki


Szczegóły zabiegu

Mikrognacja niedorozwój szczęki – hipoplazja szczęki – wada charakteryzuje się cofnięciem górnej szczęki w stosunku do żuchwy. Co objawia się ustawieniem dolnych zębów przed górnymi – podobnie jak w przypadku progenii, czyli przerostu żuchwy.

Najczęściej te dwie deformacje (mikrognacja i progenia) współistnieją ze sobą, a o tym która szczęka jest w większym stopniu objęta deformacją decydują badania kliniczne i radiologiczne.


Leczenie

Tego typu deformacje leczymy poprzez wewnątrzustne chirurgiczne wysunięcie górnej szczęki, tzw. osteotomia Le Fort I rzadziej (II lub III) i stabilizację odłamów specjalistycznymi płytkami i śrubami tytanowymi.

Przy dużych wysunięciach (powyżej 8 mm) konieczne może okazać się dołożenie kości w miejscu przeciętej szczęki, celem zapewnienia stabilności zrostu. Kość taka najczęściej pobierana jest z talerza biodrowego. Jeśli opisywanej deformacji towarzyszy przerost dolnej szczęki, jednoczasowo podczas tego samego zabiegu wykonywana jest osteotomia (przecięcie) i cofnięcie żuchwy – wtedy mówimy o zabiegu dwuszczękowym.

Jako uzupełnienie leczenia wyżej wymienionych deformacji często wykonuje się zabieg genioplastyki – czyli przecięcia i poruszenia dolnej krawędzi żuchwy bródki celem uzyskania jak najlepszych efektów kosmetycznych.