Logo
Wróć

Ortognatyka

Operacja jednoszczękowa żuchwy


Szczegóły zabiegu

Poprzez osteotomię (przecięcie) i przesunięcia w obrębie dolnej szczęki (żuchwy) możemy korygować jej deformacje, takie jak:

  • makorgenia (przerost)
  • progenia (nadmierne wysunięcie do przodu)
  • laterogenia (przemieszczenia boczne związane z zaburzeniem symetrii twarzy)
  • mikrogenia
  • mikrognacja żuchwy (niedorozwój dolnej szczęki).

Jest kilka metod pozwalających na przecięcie i uruchomienie kości żuchwy. Jedną z nich jest osteotomia żuchwy tzw. BSSO (Bilateral Sagittal Split Osteotomy) czyli obustronna strzałkowo (wzdłuż osi przód tył) osteotomia nazwana od nazwisk jej twórców osteotomią Obwegesera Dal Ponta Pozwala ona na korektę większości deformacji w obrębie żuchwy .

W niektórych przypadkach (jeśli wymaga tego przypadek kliniczny) stosuje się odmiennie zlokalizowane linie cięć co przynosi pożądany efekt terapeutyczny.


Opis zabiegu

Zabiegi na dolnej szczęce pozwalają na korektę:

  • Mikrognacji czyli niedorozwoju górnej szczeki Makrognacji czyli przerostu – co często objawia się tzw. uśmiechem dziąsłowym.
  • Zgryzu otwartego całkowitego bądź częściowego (niestykanie się zębów – czyli – fachowo – brak kontaktów zwarciowych)
  • Asymetrii

I wielu innych schorzeń.


Znieczulenie

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety anestezjologicznej zakwalifikowany pacjent podlega znieczuleniu z intubacją przez tchawicę. W trakcie zabiegu podawane są leki znoszące świadomość, zwiotczające i przeciwbólowe. Pacjent podłączany jest do nowoczesnej aparatury monitorującej i kontrolującej oddech.


Czas trwania zabiegu

Około 2,5 h.


Dostęp

Cięcia wykonywane są w jamie ustnej. Blizny pooperacyjne są niewidoczne.


Wskazania

  • Estetyczne oraz fizjologiczne. Złożone wady twarzoczaszki niemożliwe do skorygowania zabiegiem jednoszczękowym