Logo
Wróć

Ortognatyka

Operacja jednoszczękowa żuchwy


Szczegóły zabiegu

Poprzez osteotomię (przecięcie) i przesunięcia w obrębie dolnej szczęki (żuchwy) możemy korygować jej deformacje, takie jak:

  • makorgenia (przerost),
  • progenia (nadmierne wysunięcie do przodu),
  • laterogenia (przemieszczenia boczne związane z zaburzeniem symetrii twarzy),
  • mikrogenia,
  • mikrognacja żuchwy (niedorozwój dolnej szczęki).

Jest kilka metod pozwalających na przecięcie i uruchomienie kości żuchwy. Jedną z nich jest osteotomia żuchwy, tzw. BSSO (Bilateral Sagittal Split Osteotomy), czyli obustronna strzałkowo (wzdłuż osi przód-tył) osteotomia, nazwana od nazwisk jej twórców osteotomią Obwegesera Dal Ponta. Pozwala ona na korektę większości deformacji w obrębie żuchwy.

W niektórych przypadkach (jeśli wymaga tego przypadek kliniczny) stosuje się odmiennie zlokalizowane linie cięć, co przynosi pożądany efekt terapeutyczny.


Opis zabiegu

Zabiegi na dolnej szczęce pozwalają na korektę:

  • Mikrognacji, czyli niedorozwoju górnej szczeki,
  • Makrognacji, czyli przerostu – co często objawia się tzw. uśmiechem dziąsłowym,
  • Zgryzu otwartego całkowitego lub częściowego (niestykanie się zębów, czyli tzw. brak kontaktów zwarciowych)
  • Asymetrii,

i wielu innych schorzeń.


Znieczulenie

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety anestezjologicznej zakwalifikowany pacjent podlega znieczuleniu z intubacją przez tchawicę. W trakcie zabiegu podawane są leki znoszące świadomość, zwiotczające i przeciwbólowe. Pacjent podłączany jest do nowoczesnej aparatury monitorującej i kontrolującej oddech.


Czas trwania zabiegu

Około 2,5 h.


Dostęp

Cięcia wykonywane są w jamie ustnej. Blizny pooperacyjne są niewidoczne.


Wskazania

  • Estetyczne oraz fizjologiczne. Złożone wady twarzoczaszki niemożliwe do skorygowania zabiegiem jednoszczękowym