Logo
Wróć

Ortognatyka

Osteotomia szczęki


Szczegóły zabiegu

Zabieg osteotomii szczeki, potocznie określany mianem osteotomii LeFort I.

Taki zabieg wykonywany jest z dostępu wewnątrzustnego. Pozwala (zależnie od charakteru wady) na wysunięcie szczęki do przodu, do góry jej cofnięcie lub opuszczenie.

W przypadkach gdy mamy do czynienia ze zwężeniem lub rzadziej przerostem szczęki wskazane jest dodatkowo podzielenie jej na segmenty aby uzyskać jak najlepszą korektę wady.

Przy tego typu zabiegach często wskazana jest korekta przegrody nosowej i/lub małżowin nosowych – co znacznie poprawia komfort oddychania przez nos.


Rodzaje zabiegów

Zabiegi na górnej szczęce pozwalają na korektę:

  • Mikrognacji czyli niedorozwoju górnej szczeki.
  • Makrognacji czyli przerostu– co często objawia się tzw uśmiechem dziąsłowym
  • Zgryzu otwartego całkowitego bądź częściowego (niestykanie się zębów – czyli – fachowo – brak kontaktów zwarciowych)
  • Deformacji porozszczepowych
  • Asymetrii

i wiele innych schorzeń.


Leczenie

W przypadku rozleglejszych deformacji obejmujących górną i dolną szczękę czyli nie tylko część zębową ale także nos kości policzkowe (jarzmowe), oczodoły niezbędne jest poszerzenie zakresu operacji poprzez uruchomienie większego fragmentu kostnego tj. wykonanie osteotomii typu LeFort II.

Obejmującej część zębową, kości nosa i część szkieletu oczodołów.

W rzadszych przypadkach gdy deformacja obejmuje całą twarz łącznie z oczodołami wskazane jest wykonanie operacji typu LeFort III co wymaga uruchomienia całego środkowego piętra twarzy.

Przy takich zabiegach niejednokrotnie konieczne staje się jednoczasowe dodatkowe zoperowanie kości nosa, rekonstrukcje kości jarzmowych, operacja bródki. Zabiegom osteotomii (czyli przecięcia i uruchomienia kości) zawsze towarzyszy procedura osteosyntezy czyli połączenia fragmentów kostnych specjalnymi śrubami i płytkami wykonanymi z tytanu. Systemy zespalające prawidłowe ustawienie odłamów kostnych w pożądanej pozycji a także prawidłowy zrost przeciętych kości.


Znieczulenie

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety anestezjologicznej zakwalifikowany pacjent podlega znieczuleniu z intubacją przez tchawicę. W trakcie zabiegu podawane są leki znoszące świadomość, zwiotczające i przeciwbólowe. Pacjent podłączany jest do nowoczesnej aparatury monitorującej i kontrolującej oddech.


Czas trwania

Około 3 h.


Dostęp

Cięcia wykonywane są w jamie ustnej. Blizny pooperacyjne są niewidoczne.


Wskazania

  • Estetyczne oraz fizjologiczne. Złożone wady twarzoczaszki niemożliwe do skorygowania zabiegiem jednoszczękowym