Logo
Wróć

Ortognatyka

Osteotomia szczęki


Szczegóły zabiegu

Zabieg osteotomii szczeki, nazywany jest potocznie osteotomia LeFort I.

Zabieg wykonywany jest z dostępu wewnątrzustnego. W zależności od charakteru wady umożliwia wysunięcie szczęki do przodu, do góry, cofnięcie jej czy opuszczenie.

W przypadku zwężenia czy też rzadziej występującego przerostu szczęki dodatkowo zalecane jest jej podzielenie  na segmenty, celem uzyskania możliwie najlepszej korekty wady.

W przypadku tego typu zabiegów często widzimy wskazania do wykonania także korekty małżowin nosowych i/lub przegrody nosowej, przez wzgląd na poprawę komfortu oddychania przez Pacjenta.


Rodzaje zabiegów

Zabiegi na górnej szczęce pozwalają na korektę:

  • makrognacji, tj. przerostu, któregoobjawem może być tzw. uśmiechdziąsłowy,
  • mikrognacji, niedorozwoju górnej szczeki,
  • zgryzu otwartego całkowitego lub częściowego, który objawia się niestykaniem się zębów, tzw. brakiemkontaktów zwarciowych),
  • deformacji porozszczepowych,
  • asymetrii,

i wielu innych schorzeń.


Leczenie

Przy rozleglejszych deformacjach, które obejmują górną i dolną szczękę – poza częścią zębową również nos, kości policzkowe (jarzmowe), oczodoły, konieczne jest poszerzenie zakresu operacji poprzez uruchomienie większego fragmentu kostnego tj. wykonanie osteotomii typu LeFort II. Obejmuje ona część zębową, kości nosa i część szkieletu oczodołów.

W rzadszych przypadkach, gdy deformacja obejmuje całą twarz łącznie z oczodołami wskazane jest wykonanie operacji typu LeFort III, co wymaga uruchomienia całego środkowego piętra twarzy.

Przy takich zabiegach niekiedy konieczne staje się jednoczasowe dodatkowe zoperowanie kości nosa, rekonstrukcja kości jarzmowych, operacja bródki. Zabiegom osteotomii (czyli przecięcia i uruchomienia kości) zawsze towarzyszy procedura osteosyntezy, czyli połączenia fragmentów kostnych specjalnymi śrubami i płytkami wykonanymi z tytanu. Systemy zespalające prawidłowe ustawienie odłamów kostnych w pożądanej pozycji, a także prawidłowy zrost przeciętych kości.


Znieczulenie

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety anestezjologicznej zakwalifikowany pacjent podlega znieczuleniu z intubacją przez tchawicę. W trakcie zabiegu podawane są leki znoszące świadomość, zwiotczające i przeciwbólowe. Pacjent podłączany jest do nowoczesnej aparatury monitorującej i kontrolującej oddech.


Czas trwania

Około 3 h.


Dostęp

Cięcia wykonywane są w jamie ustnej. Blizny pooperacyjne są niewidoczne.


Wskazania

  • Estetyczne oraz fizjologiczne. Złożone wady twarzoczaszki niemożliwe do skorygowania zabiegiem jednoszczękowym