Logo
Wróć

Chirurgia rekonstrukcyjna

Odbudowa kości w obrębie górnej i dolnej szczęki 


Szczegóły zabiegu

Odbudowanie zwykłej kości w obrębie górnej i dolnej szczęki jako przygotowanie do leczenia implantologicznego. Rekonstrukcja oparta na wkręconych w kość implantach to obecnie najlepsza metoda rehabilitacji pojedynczych rozległych i całkowitych braków (bezzębia ) w uzębieniu człowieka. Tego typu rozwiązanie pozwala pacjentom na użytkowanie stałych – nie wyjmowanych uzupełnień protetycznych, które pod względem funkcji jak i estetyki są najbardziej zbliżone do naturalnego uzębienia człowieka. Te uzupełnienia są stosowane u pacjentów którzy częściowo lub całkowicie utracili uzębienie, zachowali jednak wystarczającą ilość kości w obrębie szczęki tak aby wprowadzenie implantów było możliwe. Mówiąc, krótko implant można wprowadzić tam gdzie jest wystarczająca ilość kości.

Wieloletnie użytkowanie protez ruchomych, stany zapalne w obrębie jamy ustnej, urazy powodują postępujący zanik masy kostnej, czyniąc niemożliwym bezpośrednie wprowadzenie implantów.

W wypadkach rozległych ubytków kostnych założenie implantów jest możliwe dopiero po odbudowie szkieletu czaszkowo-twarzowego a konkretnie wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy.


Odbudowa szkieletu czaszkowo-twarzowego

Augmentacja

Odbudowa szkieletu czaszkowo-twarzowego odbywa się dzięki zastosowaniu (tzw. augmentacji) materiałów pochodzenia syntetycznego lub zwierzęcego – dotyczy to pojedynczych ubytków kostnych – tam gdzie niedobór masy kostnej jest stosunkowo niewielki. Rozleglejsze braki kostne wymagają zastosowania przeszczepów kości z innych miejsc – np. z talerza biodrowego, z piszczeli, z pokrywy czaszki.

Wymieniane przeszczepy zapewniają możliwość rekonstrukcji nawet bardzo dużych ubytków a co za tym idzie gdy mamy rekonstruowaną kość możliwe staje się uzupełnienie protetyczne na implantach – najbardziej zbliżone do uzębienia naturalnego.

Często celem uzyskania jak najlepszego efektu terapeutycznego łączy się kość własną tzw autogenna z preparatami kości zastępczymi tzw. biomateriałami.


Znieczulenie

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.


Czas trwania

Około 1,5 h.


Dostęp

Cięcie wykonywane w jamie ustnej. Blizny są niewidoczne.


Wskazania

  • Przygotowanie do wkręcenia implantów w szczękę